Sienų šiltinimas ekovata ir GAMA PUR putomis, namo apšiltinimas ekovata ir GAMA PUR putomis, stogų dangos šiltinimas, termovizija

 APIE TERMOPUTAS

(AMINOPLASTĄ)

 

 

SKAITYKITE ČIA →

 8-689-68528

 

                                                                                          

  

Susisiekite su mumis

KLAUSKITE

Gaukite nemokamą eksperto konsultaciją!

                                 8-689-68528


APIE TERMOPUTĄ

 Apie Termoputą (aminoplastą)

          Lietuvos rinkoje yra daug įmonių, kurios šiltina pastatus Termoputa (aminoplastu). Mano žiniomis, daugelis šių įmonių neturi tiesiogiai joms išduotų nei Lietuvos SPSC sertifikatų, nei kitų ES valstybių atsakingų institucijų sertifikatų Termoputai (aminoplastui) vietoje objekte gaminti. Mano manymu, daugelis įmonių, gaminančios ir naudojančios termoputą apšiltinimui, savo klientams išduoda negaliojančius, kitoms užsienio  įmonėms išduotus ar galbūt sufalsifikuotus sertifikatus. Sertifikate butinai turi būti nurodyta  įmonės, kuri gamina Termoputą (aminoplastą)ir šiltina su ja pastatą, pavadinimas, medžiagos pavadinimas ir iš ko ji pagaminta. Taip pat klientas gali reikalauti iš šios įmonės medžiagos atitikties deklaracijos.

           Įmonės, gaminančios statybines medžiagas, privalo savo gaminamą produktą sertifikuoti. Sertifikavimo procesą reglamentuoja Statybos techninis reglamentas STR 1.01.04:2013. Sertifikavimo procedūras LR reglamentuoja Atitikties įvertinimo įstatymas.

          Termoputa (aminoplastas) yra gaminama iš formaldehido. 2002 m. spalio 18 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 512 patvirtintoje Lietuvos higienos normos HN 35:2002 „Gyvenamosios aplinkos orą teršiančių medžiagų koncentracijų ribinės vertės“ lentelėje nurodyta, jog formaldehido (CAS Nr.50-00-0) didžiausia leidžiama vienkartinė koncentracija – 0,1 mg/m3,  paros – 0,01 mg/m3. Vadovaujantis šiuo įsakymu, ši norma privaloma visiems asmenims, besiverčiantiems ūkine komercine veikla. Mano žiniomis, Lietuvoje nei viena iš termoputą gaminančių įmonių  nėra atlikę tyrimų dėl formaldehido koncentracijos, šiltinant pastatus pagaminta termoputa iš formaldehido dervų. Formaldehido (ar jo analogo pvz. Melamino) Termoputai pagaminti reikia virš 48% (paruošti pradinei Termoputos dervai, kuri po reakcijos sukietėja), tai reiškia, kad į aplinką išsiskiria  didelis kiekis garų.

            Formaldehidas yra įtrauktas į Nuodingųjų medžiagų pagal jų toksiškumą sąrašą, todėl jam taikomi LR Nuodingųjų medžiagų kontrolės įstatymo bei LR Vyriausybės 2002 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 372 „Dėl nuodingąsias medžiagas gaminančių, teikiančių rinkai, įsigyjančių, laikančių, naudojančių, taip pat jomis prekiaujančių asmenų kompetencijos ir kitų priemonių, skirtų nuodingųjų medžiagų saugai užtikrinti, reikalavimo patvirtinimo“ reikalavimai. Kyla klausimas ar įmonės gaminančios termoputą ir ja šiltinantys pastatus, turi sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka išduotus liudijimus, patvirtinančius asmenų kompetenciją verstis veikla, susijusia su nuodingomis medžiagomis.

          Daugelis įmonių neigia, kad Termoputą (aminoplastą)  gamina iš formaldehido dervų arba naudoja formaldehido sinonimus . Todėl užsisakant šiltinimą Termoputa (aminoplastu), rekomenduočiau išsiaiškinti, ar rangovas naudoja neuždraustas ES medžiagas, ar turi visą reikiamą dokumentaciją gaminamai Termoputai (aminoplastui).

 

Autorius            Mindaugas Repšas                   2014-03-16

 Daugiau informacijos apie termoputas (aminoplastą) ir jos savybes galite rasti internetinėje Wikipedia enciklopedijoje http://en.wikipedia.org/wiki/Urea-formaldehyde#Urea-formaldehyde_foam_insulation

Aukščiau paminėto internetinės Wikipedia enciklopedijos puslapio apie termoputas (aminoplastą) vertimas į lietuvių kalbą  /_admin/ckfinder/userfiles/files/izoliacija.pdf